LMS MOODLE

Institut postgraduálního vzdělávaní ve zdravotnictví

Vítejte v LMS MOODLE

E-learningové kurzy, přístupné prostřednictvím portálu, jsou určeny především pro zdravotnické pracovníky – účastníky specializačního a kontinuálního vzdělávání, u kterých je  kvalitní celoživotní studium předpokladem pro  dobrý profesní výkon.

Realizace kurzů se uskutečňuje v prostředí LMS Moodle, který umožňuje  výuku na internetu. E -learningové kurzy, využívající síťové a multimediální technologie podporují a rozvíjejí schopnosti a dovednosti posluchačů  moderním interaktivním způsobem výuky.  V tvorbě distančních opor jsou využívány odborné a pedagogické zkušenosti lektorů IPVZ, proto je zásadní důraz kladen kvalitu studijních materiálů.

Technická podpora

V případě jakéhokoliv problému nás kontaktujte na e-mailu:
helpdesk@ipvz.cz


Upozornění

Stránky Moodle - Katedra radiologie IPVZ byly přesunuty na adresu:
http://radiologie.ipvz.cz/

Dostupné kurzy

Minimum o Evropské Unii

Základní orientace v problematice Evropské unie je užitečná pro každého občana České republiky, pro zaměstnance ve správních úřadech se členstvím České republiky v Evropské unii stává nutností. Proto vláda České republiky rozhodla v souvislosti s účinností zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech od 1. ledna 2005 o zařazení absolvování základního kurzu o Evropské unii mezi povinné kvalifikační předpoklady k výkonu služby zaměstnanců ve správních úřadech.

Vstoupit do kurzu

Onemocnění jícnu

Kurz o onemocněních jícnu je první částí cyklu e-learnignových kurzů pro lékaře zařazené do přípravy k atestaci z gastroenterologie. E-learning v gastroenterologii přináší řadu výhod: kontinuální a dlouhodobé vzdělávání, časová a prostorová flexibilita, interaktivnost výuky, rychlejší aktualizace studijních textů, možnost individuálního plánování studia. Přesto si uvědomujeme, že distanční vzdělávání je pouze doplňkem praktického výcviku.

Vstoupit do kurzu

Školení zaměstnanců BOZP

Vstoupit do kurzu

Školení vedoucích zaměstnanců BOZP

Vstoupit do kurzu

Školení zaměstnanců PO

Vstoupit do kurzu

Školení vedoucích zaměstnanců PO

Vstoupit do kurzu